• DİL SEÇİMİ
  • TR
  • EN
  • ARAMA

T.C. JEOTERMAL KAYNAKLI
BELEDİYELER BİRLİĞİ

Üyelik

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği'ne üyelik için;

1) Üye olmak isteyen Belediye, yapacağı belediye meclis toplantısında, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği'ne üye olunması hakkındaki teklifi gündeme alarak Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği'ne üye olma kararını alır.

2) Alınan karar ile belediyelerin başkanları doğal üye olarak Birlik meclisine girer. Ayrıca Belde ve İlçe Belediye Meclis üyelerinden 1 asil 1 yedek; İl Belediye Meclis üyelerinden 2 asil 1 yedek; Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinden 3 asil 2 yedek üye seçilerek alınan meclis kararında belirtilir.

3) Bahse konu meclis kararı Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği'ne üst yazı ve doldurulan "üye bilgi formu" ile bildirilir.

4) Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği, takip eden ilk meclis toplantısında üyelik talebini gündeme alarak meclise sunar ve kabulü halinde üyelik başlar.

  1. Örnek Meclis Kararı
  2. İlgili Tüzük Maddeleri
  3. Üye Bilgi Formu