• DİL SEÇİMİ
  • TR
  • EN
  • ARAMA

T.C. JEOTERMAL KAYNAKLI
BELEDİYELER BİRLİĞİ

Kuruluş ve Görev


T.C. Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği (JKBB) 1997 yılında 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun ilgili maddeleri uyarınca tüzel kişiliği olan bir kamu kuruluşu olarak Ankara ili Kızılcahamam ilçesinde kurulmuştur. Birliğin amacı jeotermal kaynağa sahip üye belediyeleri bir araya getirerek dayanışmayı ve koordinasyonu arttırmak, üye belediyelere danışmanlık hizmeti vermek, eğitim seminerleri ve paneller düzenleyerek jeotermal enerjiye olan farkındalığı arttırmak, süreli yayın çıkarmak ve jeotermal enerjinin farklı alanlarda kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik idari ve hukuksal çalışmalar yapmaktır.
T.C. Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği’nin 2009 yılı Haziran ayındaki Olağan Meclis Toplantısında Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar BAHÇECİ en yüksek oyu alarak başkanlığa seçilmiştir. 2014 yılı Mayıs ayında Kırşehir’de yapılan toplantıda Birlik Meclisi, oybirliği ile Başkan BAHÇECİ’nin göreve devam etmesine karar vermiştir.
2009 yılı Haziran ayında birlik başkanlığı Kırşehir’e geçtiğinde toplam üye sayısı 39 iken, şu anda birliğin toplam üye sayısı 116’dır.

Meclis Toplantısı ve Paneller
Birlik tüzüğü doğrultusunda her sene nisan ve ekim aylarında meclis toplantıları gerçekleştirilmektedir. Birliğe üye belediyelerde gerçekleştirilen toplantılar sonrasında belediyelere jeotermal enerjinin kullanım alanları, mevzuat ile ilgili bilgiler, yeni gelişmeler vb. konularda paneller düzenlenmektedir. Panelin içeriğine bağlı olarak konusunda uzman kişiler bu toplantılara konuşmacı olarak davet edilmektedir. Panellerin yanı sıra belediyelerde çalışan teknik ve idari personele yönelik eğitim seminerleri de düzenlenmektedir. 


JeoTERMAL Belediyeler Dergisi
Birlik, ‘JeoTERMAL Belediyeler’ adı altında 4 ayda bir dergi yayımlamaktadır. Ücretsiz olarak ülke genelinde çok sayıda kişi ve kuruma ulaştırılan dergide, jeotermal alanda yapılan çalışmalar, yeni gelişmeler, üye belediyelerin jeotermal alandaki faaliyetleri, danışma kurulu üyelerinin yazıları başta olmak üzere sektör ile ilgili çeşitli konularda bilgiler yer almaktadır. Dergi konu ile ilgili bakanlıklara, komisyonlara, milletvekillerine, müdürlüklere, valiliklere, il özel idarelere, belediyelere, üniversitelere, sektör firmalarına ulaştırılmaktadır. Dergi, jeotermal ana konusu ile alanındaki mevcut tek dergi özelliği taşımaktadır.